Ogłoszenie Burmistrza Mirosławca z dnia 05.12.2017r. w sprawie I - wszego publicznego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym: 27 położonej w Próchnowie, obręb 0028, gm. Mirosławiec

Mirosławiec dn. 05.12.2017 r.

 

 

O g ł o s z e n i e

 

Burmistrz Mirosławca ogłasza

I-wszy publiczny przetarg nieograniczony ustny na:

 

sprzedaż nieruchomości o nr geodezyjnym 27 położonej w miejscowości Próchnowo, obręb 0028, o powierzchni 2,0313 ha. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr KO1W/00038433/3 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałczu. Dla w/wym. działki gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec nieruchomość figuruje jako droga gminna wewnętrzna - obszar rolniczy nie przewidziany do intensywnej produkcji.

Cena wywoławcza nieruchomości – 90 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy zł)

 

Przetarg odbędzie się w dniu 8 stycznia 2018 roku o godz. 10.00 w sali nr 107 ( I piętro) Urzędu Miejskiego w Mirosławcu przy ul. Wolności 37.

 

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Gminy i Miasta Mirosławiec Nr 78 8941 1032 0092 2937 2000 0030 Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie Oddział w Mirosławcu najpóźniej do dnia 4 stycznia 2018 r.

 

Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % w pełnych dziesiątkach złotych .

Wadium zwraca się natychmiast po przetargu na wskazane konto dla osób, które przegrały przetarg.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet kupna a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, pokój nr 3 tel. (067) – 259-62-66.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

                                                                                                                          Burmistrz Mirosławca

                                                                                                                                                                                                                       /-/ Piotr Pawlik

Załączniki do pobrania

1 Ogloszenie o przetargu z dnia 05.12.2017r..pdf (PDF, 19KB) 2017-12-05 13:25:05 33 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 05-12-2017 13:25:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 05-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 05-12-2017 13:25:05